China
CHN China Futsal League 2017» Zhuhai Minshi «


2017/2018

1 st 18/11/2017   Shenzhen Nanling Tielang - Zhuhai Minshi 7 - 5
2 nd 20/11/2017   Xinjiang N.U.Y. Angela - Zhuhai Minshi 0 - 3
3 rd 26/11/2017   Qingdao Impulse Chenxi - Zhuhai Minshi 0 - 2
4 th 03/12/2017   Shanghai Xufang - Zhuhai Minshi 0 - 4
5 th 10/12/2017   Shenzhen Nanling Tielang - Zhuhai Minshi 3 - 3
6 th 14/12/2017   Zhuhai Minshi - Qingdao Impulse Chenxi 3 - 3
7 th 16/12/2017   Henan Xinda - Zhuhai Minshi 0 - 3
8 th 31/12/2017   Inner Mongolia Snowwolf - Zhuhai Minshi 1 - 9
9 th 06/01/2018   Xinjiang N.U.Y. Angela - Zhuhai Minshi 1 - 7
10 th 13/01/2018   Zhuhai Minshi - Henan Xinda 8 - 0
11 th 24/02/2018   Zhuhai Minshi - Dalian Puqu Hubei Uni 1 - 2
12 th 03/03/2018   Zhuhai Minshi - Wuhan Dilong TGU 4 - 4
13 th 10/03/2018   Zhuhai Minshi - Wuhan Dilong TGU 1 - 3
14 th 12/03/2018   Zhuhai Minshi - Inner Mongolia Snowwolf 2 - 3
15 th 24/03/2018   Guangdong Yingde Yanjiyou - Zhuhai Minshi 3 - 8
16 th 01/04/2018   Zhuhai Minshi - Qingdao Impulse Chenxi 3 - 1
17 th 08/04/2018   Zhuhai Minshi - Shanghai Xufang 5 - 2
18 th 06/05/2018   Zhuhai Minshi - Shenzhen Nanling Tielang 3 - 2
19 th 12/05/2018   Zhuhai Minshi - Shanghai Xufang 9 - 0
20 th 14/05/2018   Zhuhai Minshi - Guangdong Yingde Yanjiyou 3 - 3
21 th 26/05/2018   Zhuhai Minshi - Guangdong Yingde Yanjiyou 3 - 3
22 th 02/06/2018   Zhuhai Minshi - Xinjiang N.U.Y. Angela 8 - 2
23 th 10/06/2018   Zhuhai Minshi - Inner Mongolia Snowwolf 7 - 0
24 th 30/06/2018   Dalian Puqu Hubei Uni - Zhuhai Minshi 4 - 4
25 th 07/07/2018   Wuhan Dilong TGU - Zhuhai Minshi 1 - 6
26 th 14/07/2018   Henan Xinda - Zhuhai Minshi 1 - 4
27 th 22/07/2018   Dalian Puqu Hubei Uni - Zhuhai Minshi 3 - 4


Table Position:3
Points:57
Matches Played:27
Won:17(63%)
Drawn:6(22%)
Lost:4(15%)
Goals for:122(4.52)
Goals against:52(1.93)
Penalty Points: 0
Visualize all Polls